wersja do wydruku Beata Karwot 13.07.2016 13:47

Prowadzenie postępowania o zameldowanie na pobyt stały w oparciu o decyzję administracyjną

Usługa
"Prowadzenie postępowania o zameldowanie na pobyt stały w oparciu o decyzję administracyjną"
świadczona przez
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 w formie Karty Informacyjnej

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prowadzenie postępowania o zameldowanie na pobyt stały w oparciu o decyzję administracyjną
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Karwot
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:15.07.2016
Data publikacji:13.07.2016 13:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.04.2017 13:01 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
21.04.2017 13:00 Dodano załącznik "KI-SO-05-6 prowadzenie postęp. o
zameld. na pobyt stały w oparciu o dec. adm."

(Beata Karwot)
21.04.2017 13:00 Dodano załącznik "SO-4 załącznik - przykładowy wniosek
o zameldowanie na pobyt czasowy-stały"

(Beata Karwot)
21.04.2017 13:00 Dodano załącznik "SO-5 załącznik - wniosek o wydanie
odpisu decyzji o zameld. na pobyt czasowy-stały"

(Beata Karwot)
21.04.2017 12:59 Usunięto załącznik SO-4 załącznik - przykładowy
wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy-stały

(Beata Karwot)
21.04.2017 12:59 Usunięto załącznik KI-SO-05-6 prowadzenie postępowania o
zameldowanie na pobyt stały w oparciu o decyzję
administracyjną

(Beata Karwot)
21.04.2017 12:59 Usunięto załącznik SO-5 załącznik - wniosek o wydanie
odpisu decyzji o zameld. na pobyt czasowy-stały

(Beata Karwot)
23.09.2016 11:38 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
23.09.2016 11:37 Dodano załącznik " SO-4 załącznik - przykładowy wniosek
o zameldowanie na pobyt czasowy-stały"

(Beata Karwot)
23.09.2016 11:37 Usunięto załącznik SO-4 załącznik - przykładowy
wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy-stały

(Beata Karwot)
16.08.2016 12:07 Edycja dokumentu (Beata Karwot)
16.08.2016 12:07 Zmieniono tytuł załącznika z "Zgłoszenie pobytu
stałego" na "SO-12 załącznik - zgłoszenie pobytu
stalego"

(Beata Karwot)
16.08.2016 12:06 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o wydanie odpisu
decyzji o zameld. na pobyt czasowy-stały" na "SO-5
załącznik - wniosek o wydanie odpisu decyzji o zameld. na
pobyt czasowy-stały"

(Beata Karwot)
16.08.2016 11:40 Zmieniono tytuł załącznika z "KI-SO-05-6 prowadzenie
postępowania o zameldowanie na pobyt stały" na "KI-SO-05-6
prowadzenie postępowania o zameldowanie na pobyt stały w
oparciu o decyzję administracyjną"

(Beata Karwot)
16.08.2016 11:38 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub
czasowy" na "SO-4 załącznik - przykładowy wniosek o
zameldowanie na pobyt czasowy-stały"

(Beata Karwot)
16.08.2016 11:37 Dodano załącznik "KI-SO-05-6 prowadzenie postępowania o
zameldowanie na pobyt stały"

(Beata Karwot)
16.08.2016 11:36 Usunięto załącznik Prowadzenie postępowania o
zameldowaniu na pobyt stały w oparciu o decyzję
administracyjną

(Beata Karwot)
13.07.2016 13:47 Utworzenie dokumentu. (Beata Karwot)