Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.05.2016 09:33 Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy al. Piastów 7d/20 wraz z oddaniem ułamkowych części gruntu w użytkowanie wieczyste.
17.05.2016 09:30 Ogłoszenie o II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Knurowie przy ul. Floriana 4 wraz z ułamkowymi częściami gruntu związanymi z lokalami
17.05.2016 09:28 Ogłoszenie oraz warunki przetargowe dot. III przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Knurowie w rejonie ul. Dymka, stanowiącej działkę nr 348.
10.05.2016 11:35 Informacja o wyniku z II przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 2169/4 położonej w Knurowie przy ul. Dworcowej.
28.04.2016 10:20 Informacja o wynikach z przeprowadzonych w dniu 28.04.2016 r. I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Knurowie przy ul. Floriana 4 wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu
27.04.2016 16:16 Informacja o wynikach z przeprowadzonych w dniu 27.04.2016 r. I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Knurowie przy ul. Floriana 4 wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.
26.04.2016 13:18 Informacja o wynikach z przeprowadzonych w dniu 26.04.2016 r. I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Knurowie przy ul. Floriana 4 wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.
26.04.2016 13:14 Informacja z przeprowadzonego w dniu 26.04.2016 r. II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 348, położonej w Knurowie w rejonie ul. Dymka.
26.04.2016 13:11 Informacja o wyniku z III przetargu na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 20 położonego w Knurowie przy ul. al. Piastów 7d wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste
04.03.2016 09:44 Ogłoszenie oraz warunki przetargowe dot. II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Knurowie w rejonie ul. Dymka, stanowiącej działkę nr 348.

1 2 3 4 5 następna