Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.12.2017 14:57 627248-N-2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: pn. „Zabudowa powietrznych pomp ciepła dla budynku Domu Kultury w Knurowie”
15.11.2017 15:09 3410-2/17 Zbiorcze Zestawienie Ofert złozonych w postępowaniu pn. „Termomodernizacja budynku kina „Kino Scena Kultura” w Knurowie”, przy ul. Niepodległości 26", realizowana w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kino Scena Kultura w Knurowie”
31.10.2017 13:27 608960-N-2017 Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane: pn. "Termomodernizacja budynku kina „Kino Scena Kultura” w Knurowie”, przy ul. Niepodległości 26", realizowanego w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kino Scena Kultura w Knurowie”
17.08.2017 11:36 3410-1/17 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja budynku kina „Kino Scena Kultura” w Knurowie”, przy ul. Niepodległości 26", realizowanego w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kino Scena Kultura w Knurowie”
11.08.2017 12:47 3410-1/17 Zbiorcze Zestawienie Ofert w zamówieniu nr 3410-1/17 pn. „Termomodernizacja budynku kina „Kino Scena Kultura” w Knurowie”, przy ul. Niepodległości 26", realizowanego w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kino Scena Kultura w Knurowie”
08.08.2017 11:32 WYJAŚNIENIE TREŚCI oraz ZMIANA nr 1 w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 3410-1/17 pn.: „Termomodernizacja budynku kina Kino Scena Kultura w Knurowie, przy ul. Niepodległości 26", realizowanego w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kino Scena Kultura w Knurowie
25.07.2017 17:15 556409-N-2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: pn. "Termomodernizacja budynku kina „Kino Scena Kultura” w Knurowie”, przy ul. Niepodległości 26", realizowanego w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kino Scena Kultura w Knurowie”
14.10.2015 15:06 3410-4/2015 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dot zam. pn. REMONT, ZAKUP I WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI W KNUROWIE - III Etap, zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Lipowej 12 w Knurowie
21.09.2015 15:19 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 3410-4/2-15 z dnia 9.09.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn.: REMONT, ZAKUP I WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI W KNUROWIE - III Etap, zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Lipowej 12 w Knurowie
21.09.2015 15:10 246678-2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot.: REMONTU, ZAKUPU I WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI W KNUROWIE - III Etap, zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Lipowej 12 w Knurowie

1 2 3 4 5 6 następna