OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 30 maja 2019 r.


Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 ze zm.) informuję o przyjęciu przez Radę Miasta Knurów w dniu 15 maja 2019 r.:
● Uchwały Nr VIII/109/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego
Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta (...)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 30 maja 2019r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gałka
Data publikacji:30.05.2019 08:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Z up.
Data na dokumencie:30.05.2019
Informację aktualizował:Anna Gałka
Data aktualizacji:30.05.2019 08:57