OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. [ul. Jerzego Ziętka, ul. Szpitalnej, ul. 26 Stycznia i ul. Zimowej]

­

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 30 kwietnia 2020 r.


Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020 poz.283 ze zm.) informuję o przyjęciu w dniu 17 kwietnia 2020r. przez Radę Miasta Knurów Uchwały Nr XXIII/279/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego rejon ul. Jerzego Ziętka, ul. Szpitalnej, ul. 26 Stycznia i ul. Zimowej. (...)

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. [ul. Jerzego Ziętka, ul. Szpitalnej, ul. 26 Stycznia i ul. Zimowej]
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gałka
Informację wytworzył:Z up.
Data na dokumencie:30.04.2020
Data publikacji:30.04.2020 08:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.04.2020 08:03 Utworzenie dokumentu. (Anna Gałka)