Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2020 16:46 ZP.271.2.50.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Eksploatacja i utrzymanie tężni solankowej w Knurowie w rejonie ulicy Ułanów”
30.12.2020 13:19 ZP.271.2.51.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Knurów oraz zapewnienie im opieki w schronisku
23.12.2020 17:00 ZP.271.2.49.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów
21.12.2020 10:14 ZP.271.2.48.2020 Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów”.
15.12.2020 16:56 ZP.271.2.47.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remonty chodników na terenie Miasta Knurów
09.12.2020 12:13 ZP.271.2.44.2020 Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów"
01.12.2020 16:53 ZP.271.2.43.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów”
22.09.2020 11:42 ZP.271.2.41.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Ratuszu” - w formule zaprojektuj i wybuduj
16.09.2020 11:47 ZP.271.2.40.2020 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wilsona w Knurowie – Etap III, obejmujący budowę oświetlenia ul. Wilsona od szafy oświetleniowej nr SO-009 do słupa nr 009/2/18 wraz z przebudową chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od budynku nr 57 do budynku nr 99
15.09.2020 09:59 ZP.271.2.39.2020 Ogłoszenie o zamówieniu pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych

1 2 3 4 5 6 następna