Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.01.2021 15:00 ZP.271.2.50.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.„Eksploatacja i utrzymanie tężni solankowej w Knurowie w rejonie ulicy Ułanów”
26.01.2021 15:11 ZP.271.2.48.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu nr ZP.271.2.48.2020 pn. „Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów"
26.01.2021 12:32 ZP.271.2.49.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów
25.01.2021 16:18 ZP.271.2.47.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Remonty chodników na terenie Miasta Knurów
21.01.2021 17:51 ZP.271.2.51.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Knurów oraz zapewnienie im opieki w schronisku
20.01.2021 10:26 ZP.271.2.44.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów"
31.12.2020 10:58 ZP.271.2.43.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów”
03.11.2020 14:29 ZP.271.2.41.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Ratuszu” - w formule zaprojektuj i wybuduj
30.10.2020 11:26 ZP.271.2.36.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowa 19 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
22.10.2020 13:34 ZP.271.2.40.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wilsona w Knurowie - Etap III, obejmujący budowę oświetlenia ul. Wilsona od szafy oświetleniowej nr SO-009 do słupa nr 009/2/18 wraz z przebudową chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od budynku nr 57 do budynku nr 99.

1 2 3 4 5 6 następna