Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.10.2015 15:06 3410-4/2015 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dot zam. pn. REMONT, ZAKUP I WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI W KNUROWIE - III Etap, zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Lipowej 12 w Knurowie
21.09.2015 15:19 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 3410-4/2-15 z dnia 9.09.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn.: REMONT, ZAKUP I WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI W KNUROWIE - III Etap, zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Lipowej 12 w Knurowie
21.09.2015 15:10 246678-2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot.: REMONTU, ZAKUPU I WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI W KNUROWIE - III Etap, zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Lipowej 12 w Knurowie
17.09.2015 11:10 243160-2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot.: REMONTU, ZAKUPU I WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI W KNUROWIE - III Etap, zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Lipowej 12 w Knurowie
10.09.2015 12:04 235938-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy: REMONT, ZAKUP I WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI W KNUROWIE- III Etap, zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Lipowej 12 w Knurowie
11.08.2015 13:54 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA pn.: REMONT, ZAKUP I WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI W KNUROWIE- III Etap, zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Lipowej 12 w Knurowie
31.07.2015 11:12 Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3410-3/2015 z dnia 17.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont, zakup i wyposażenie biblioteki w Knurowie” – III Etap, zakup i dostawa sprzętu komputerowego (...)
29.07.2015 10:14 Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3410-3/2015 z dnia 17.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont, zakup i wyposażenie biblioteki w Knurowie” – III Etap, zakup i dostawa sprzętu komputerowego (...)
28.07.2015 12:28 OGŁOSZENIE O ZMIANIE nr 1. w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 3410-3/2015 z dnia 17.07.2015 r. dot. zamówienia publicznego p.n.: REMONT, ZAKUP I WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI W KNUROWIE - III Etap zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Lipowej 12 w Knurowie
28.07.2015 12:12 Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3410-3/2015 z dnia 17.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont, zakup i wyposażenie biblioteki w Knurowie” – III Etap, zakup i dostawa sprzętu komputerowego (...)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna