Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.05.2021 09:35 10/GP/2021 Wykaz nr 10/GP/2021 nieruchomości położonych w Knurowie przy ul. Tęczowej, Wincentego Witosa i Szpitalnej przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
06.04.2021 12:41 7/GB/2021 Wykaz nr 7/GB/21 nieruchomości lokalowych przewidzianych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu, w drodze bezprzetargowej
08.02.2021 13:13 Wykaz nr 6/GB/2021 nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Knurowie przy ul. Wincentego Witosa 6 przewidzianej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Centrum Kultury w Knurowie
03.02.2021 16:43 3/GB/21 Wykaz nr 3/GB/21 nieruchomości lokalowych przewidzianych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu, w drodze bezprzetargowej
26.01.2021 17:25 5/GP/2021 Wykaz nr 5/GP/2021 dwóch nieruchomości niezabudowanych położonych w Knurowie przy ul. Zimowej oraz przy ul. Jerzego Ziętka przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych
26.01.2021 17:19 4/GP/2021 Wykaz nr 4/GP/2021 nieruchomości zabudowanej położonej w Knurowie przy ul. Dworcowej 29, oznaczonej jako dz. nr 1861/15 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
12.01.2021 15:33 2/GP/2021 Wykaz nr 2/GP/2021 niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 3557/1, 3557/2, 3557/3 położonej w Knurowie przy ul. 1 Maja, przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
12.01.2021 15:29 1/GP/2021 Wykaz nr 1/GP/2021 niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 3537/199 położonej w Knurowie przy ul. Zimowej, przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
23.12.2020 10:46 21/GP/20 Wykaz nr 21/GP/20 o przeznaczeniu do sprzedaży garażu murowanego położonego w Knurowie przy ul. Sztygarskiej wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
22.12.2020 12:54 18/GP/20 Wykaz nr 18/GP/20 lokali użytkowych - pomieszczeń gospodarczych przewidzianych do sprzedaży wraz z ułamkowymi częściami gruntu, w drodze przetargu ustnego ograniczonego

1 2 3 4 5 6 następna