Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.01.2018 11:41 2/GB/18 Wykaz nr 2/GB/18 nieruchomości lokalowych przewidzianych do zbycia na rzecz dotychczasowych najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu, w drodze bezprzetargowej.
05.01.2018 09:24 Wykaz nr 25/GP/17 dot. sprzedaży prawa własności nieruchomości położonych w rejonie ul. Jęczmiennej i 1 Maja w drodze przetargów ustnych ograniczonych do osób fizycznych.
13.12.2017 16:30 Wykaz nr 24/GB/17 nieruchomości gruntowych przewidzianych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych dzierżawców - właścicieli nakładów, w drodze bezprzetargowej.
29.11.2017 12:11 Wykaz nr 7/GP/17 dot. sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej działki nr 47/6, położonej w Knurowie przy ul. Wincentego Witosa - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
27.11.2017 12:02 Wykaz nr 21/GB/17 nieruchomości lokalowych przewidzianych do zbycia na rzecz dotychczasowych najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu, w drodze bezprzetargowej.
24.11.2017 13:29 Wykaz nr 23/GD/17 nieruchomości gruntowych przewidzianych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
12.09.2017 09:33 Wykaz nr 20/GB/17 nieruchomości gruntowej zabudowanej przewidzianej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie przyznanego pierwszeństwa w nabywaniu najemcom lub dzierżawcom lokali użytkowych.
25.07.2017 09:06 19/GP/17 Wykaz nr 19/GP/17 nieruchomości lokalowych, położonych w Knurowie przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowych części gruntu w użytkowanie wieczyste, w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.
06.07.2017 13:30 Wykaz nr 18/GD/17 nieruchomości gruntowych przewidzianych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
05.07.2017 09:18 Wykaz nr 15/GB/17 nieruchomości gruntowej nr 4/2 zabudowanej przewidzianej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie przyznanego pierwszeństwa w nabywaniu najemcom lub dzierżawcom lokali użytkowych.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna