Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.04.2019 08:39 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ przyjętego Uchwałą nr V/26/2/2016 Sejmiku Województwa Sląskiego z dnia 29.08.2016r.
15.11.2018 08:42 UA.6721.3.21.2016 obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 15.XI.2018r. o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar pomiędzy ulica Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta
25.10.2018 07:51 UA.6720.1.20.2017 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta w sprawie uchwalenia zmiany "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów"
30.05.2018 09:31 UA.6720.1.12.2017 obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o przystąpieniu do sporządzenia zmian fragmentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów, które wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
02.05.2018 07:57 UA.6721.3.1.2018 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 2 maja 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego – ETAP I oraz ETAP II
08.03.2018 08:26 UA.6721/2014/2015/2017 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 8 marca 2018 r. o przyjęciu przez Radę Miasta Knurów w dniu 21.02.2018 r. trzech uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
01.03.2018 08:06 UA.6721.3.12.2016 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o podjęciu przez Radę Miasta Knurów Uchwały Nr XLVI/612/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/287/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta
24.11.2016 07:52 UA.6721.3.24.2014 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 24 listopada 2016 r.
28.07.2016 08:16 UA.6721.2.12.2015 obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 28 lipca 2016r. o podjęciu uchwały Nr XX/273/16 Rady Miasta Knurów w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/115/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmująćego obszar ograniczony ul.ks.A..Koziełka , ul.Dworcową, u.Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem III Kolonii
14.07.2016 09:07 UA.6721.3.1.2016 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 14 lipca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta, który wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

poprzednia 1 2 3 następna