Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.07.2016 08:59 UA.6721.2.1.2016 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 14 lipca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego rejon ul. Jerzego Ziętka, ul. Szpitalnej, ul. 26 Stycznia i ul. Zimowej, który wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
27.10.2015 12:22 UA.6727.4.6.2015 Informacja dotycząca zakazu lokalizacji reklam w pasach drogowych dróg wojewódzkich
27.02.2014 09:01 UA.6721.1.6.2013 obwieszczenie o uchwaleniu miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru w rejonie ul.Wiosennej i ul.Gen.Ziętka
30.07.2013 12:42 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
30.07.2013 12:40 Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania dokumentów wymagających przeprowadzenia strategiczej oceny oddziaływania na środowisko-miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
15.04.2013 14:48 Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Miasta Knurów Uchwały nr XXX/464/13 z dnia 20 marca 2013 r.
09.08.2012 09:44 ogłoszenie Prezydenta Miasta Knurów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie ul.Dworcowej
08.02.2010 08:16 Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kopalnianej

poprzednia 1 2 3